Línea Anestésicos y Controlados

Bupivacaina Clorhidrato 50 mg/10 mL, Solución inyectable
(Laboratorio Biosano S.A.)

Dexmedetomidina 200 mcg / 2 mL, Solución Inyectable
(Laboratorio Biosano S.A.)

Diazepam 10 mg/2 mL, Solución inyectable
(Laboratorio Biosano S.A.)

Fentanilo 0.5 mg/10 mL, Solución inyectable
(Laboratorio Biosano S.A.)

Midazolam 5 mg/5 mL, Solución inyectable
(Laboratorio Biosano S.A.)

Midazolam 15 mg / 3 mL, Solución Inyectable
(Laboratorio Biosano S.A.)